Proiectele trebuie să aibă ca scop principal utilizarea a cel puţin uneia dintre resursele regenerabile agreate la nivel internaţional sau identificarea unei noi surse din această sferă. Trebuie să se arate avantajele utilizării acesteia, fie ele tehnice sau economice, faţă de sursele clasice ce sunt înlocuite. Pot fi abordate soluţii aplicabile atât clienţilor casnici, cât şi industriali.

Sursele regenerabile (energia eoliană, energia solară, energia hidroelectrică, energia oceanelor, energia geotermală, biomasa și biocombustibilii) constituie alternative la combustibilii fosili, care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei de energie și la reducerea dependenței de piețele volatile și lipsite de fiabilitate ale combustibililor fosili, în special de petrol și gaze.

Sarcina concurenţilor este aceea de a identifica o necesitate sau o problemă pentru consumatorii industriali sau casnici, ce ar avea ca soluţie o sursă regenerabilă. De asemenea, pot fi evidenţiate deficienţe ale unor soluţii regenerabile existente şi se pot prezenta posibilităţi de rezolvare a acestora.

Pot fi abordate subiecte precum următoarele, fără a ne limita însă la acestea:

  • Utilizarea energiei solare pentru obţinerea energiei electrice sau termice la nivel de consumator casnic/industrial.

Energia solară este din ce în ce mai des utilizată pentru producerea energiei electrice şi termice, atât la nivel rezidenţial cât şi la nivel industrial. Pe piaţă sunt o mulţime de soluţii în acest sens. Însă, cum în viaţă nu-i totul roz, aceste soluţii au anumite dificultăţi de implementare (de la caz la caz). Pe lângă soluţiile existente, sunt necesare idei noi, inovative, de utilizare a energiei solare, atât ca aspect general cât şi pentru cazuri particulare.

  • Implicarea surselor regenerabile în peisajul cotidian (clădirile verzi, case pasive).

Smart city este un concept relativ nou, care are la bază mai multe principii economice, politice, sociale şi tehnice, toate cu scopul de a transforma comunităţile în oraşe inteligente, cu acces la servicii şi produse de calitate, ce au o administraţie performantă şi transparentă. O componentă cheie este utilizarea de energie regenerabilă. Considerând că peisajul cotidian (în special cel urban) este foarte variat, devine o adevărată provocare de a integra aceste surse regenerabile. Sunt necesare soluţii inovative, inteligente, care să creeze un impact major, cu un disconfort social minim.

  • Surse regenerabile în conceptul smart grid.

Termenul de smart grid, sau în traducere liberă reţea inteligentă, este noul trend de transformare a reţelei electrice pentru a face faţă creşterii consumului, a obţine o eficienţă maximă și a avea un impact minim asupra mediului. În acest sens, el combină elementele de reţea cu tehnologia informaţiilor şi sisteme de comunicaţie. O componentă cheie a smart gridului este prezenţa surselor regenerabile. Sunt necesare soluţii de comunicare pentru monitorizarea acestor surse care, în mare parte, au producţie fluctuantă şi care impun anumite provocări. Tot în acest concept intră prosumerul, o categorie de producător (producător casnic de capacitate mică care are instalat o sursă regenerabilă şi are posibilitatea de a injecta energie în reţea atunci când nu utilizează) din ce în ce mai prezentă considerând că sursele de energie verde devin din ce în ce mai accesibile ca preţ.

  • Soluţii de generare distribuită a energiei electrice/termice.

Majoritatea surselor regenerabile (în special energia solară) au nevoie de suprafeţe mari pentru a produce o cantitate semnificativă de energie. De multe ori aceste suprafeţe nu sunt disponibile sau ele există la distanţe foarte mari faţă de consumatorii finali. Soluţia este de a avea o generare cât mai distribuită şi apropiată de consumator. Acest lucru nu este uşor de realizat întrucât reţeaua existentă trebuie adaptată la aceste schimbări.

  • Integrarea surselor regenerabile în reţea.

Integrarea surselor regenerabile în reţea impune adevărate provocări. Fluctuaţiile, armonicele cauzate de convertoare pun probleme de stabilitate ce necesită o atenţie deosebită. Pe viitor se urmăreşte ca sursele regenerabile să facă parte din reglajul primar, pentru o şi mai mare stabilitate a SEN.