Eficiența energetică

constă în realizarea unui echilibru între performanţă, servicii, bunuri sau energie, şi energia folosită în acest scop. Este indispensabilă unui stil de viaţă modern şi sigur, reprezentând o alegere de viitor. Aplicarea măsurilor de eficienţă energetică nu înseamnă doar economii în bugetul consumatorului ci şi pentru companiile din domeniul energetic, creând astfel o atitudine responsabilă faţă de consumul de energie şi mediul înconjurător.

Optimizarea rețelelor

de energie electrică și gaze naturale presupune, din punct de vedere tehnic, o abordare mai particulară. Metode precum generarea distribuită, contoarele inteligente, compensarea energiei reactive sau îmbunătățirea echipamentelor, pot fi folosite pentru eficientizarea consumului, reducerea costurilor și creşterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor.

Obiectivul principal este de a dezvolta concepte inovatoare îmbunătăţind astfel calitatea serviciilor energetice şi stilul de viaţă al beneficiarilor.

Pot fi abordate teme pe următoarele subiecte, fără a ne limita însă la acestea:

 • Reducerea pierderilor de căldură într-un imobil – vă puteţi referi la orice metodă, atât pentru clienţii casnici cât şi pentru cei industriali, prin care, cu ajutorul proiectului prezentat, optimizaţi pierderile de căldură.
  Exemplu: Simulatoare de transfer termic, influenţa fenomenului de transfer prin convecţie sau conducţie termică.

 • Modernizarea sistemelor/reţelelor de distribuţie gaze şi electricitate – vă puteţi referi la orice metodă sau îmbunătăţire tehnologică sau algoritmică care ar aduce un plus exploatării reţelelor de distribuţie electrică şi gaze.
  Exemplu: Materiale folosite, simulatoare avansate, reduceri de pierderi tehnologice, smart-tracking.

 • Programe de corelare a regimului de funcţionare al centralei termice cu temperaturile exterioare (anotimpurile) – vă puteţi referi la orice îmbunătăţire adusă centralei, instalaţiei de utilizare sau puteţi inventa atât propriul soft cât şi instalaţii de utilizare.
  Exemplu: Programe autonome cu control de la distanţă a funcţionării CT corelat cu anunţurile ANM.

 • Soluţii energetice pentru clienţii izolaţi (fără acces la gaz sau electricitate) – vă puteţi referi la folosirea materiei organice (fân, muşchi, rumeguş, talaş, lemn uscat s.a.) sau la folosirea energiei solare, eoliene, puterea apelor curgătoare pentru încălzirea locuinţei.
  Exemplu: Centrală care merge pe rumeguş, talaş, lemn, grăsime animală.

 • Schimbătoare de căldură neconvenţionale – vă puteţi referi la folosirea unor elemente ce ne înconjoară, uşor accesibile, dar care pot fi convertite în schimbătoare de căldură sau la orice alte elemente care îndeplinesc rolul de schimbător de căldură.
  Exemplu: Folosirea aerului cald de la aparatul de aer condiţionat pentru a încălzi apa ce trece printr-un schimbător de căldură aflat în faţa acestuia.

 • Reducerea consumului de energie electrică pentru iluminat – vă puteţi referi la îmbinarea eficientă a luminii naturale cu soluţii de iluminat artificial.
  Exemplu: Smart Office.

 • Identificarea agentului termic ideal – vă puteţi referi la orice agent termic care îndeplineşte proprietăţile de transfer optim al energiei.