Deşi trăim in offline, suntem tot mai conectaţi în mediul digital, ceea ce ne ajută să rezolvăm sarcinile zilnice mai rapid şi mai uşor.

Aplicaţiile se pot conecta la o bază de date existentă. De asemenea, se pot utiliza API-uri deja existente cu respectarea drepturilor de autor, conform legislaţiei în vigoare. Nu este necesară utilizarea unui singur limbaj de programare. În acelaşi sens ne putem gândi şi la crearea unei interfeţe care să simplifice viaţa utilizatorului digital sau să fie „poarta” pentru noi astfel de utilizatori.

Pot fi abordate teme pe următoarele subiecte:

 • Aplicaţii mobile – presupune dezvoltarea unei idei/aplicaţii pentru dispozitivele mobile (telefoane/tablete/smartwatch) cu aplicabilitate în domeniul energiei. Propunerea poate avea ca utilizatori finali compania de utilităţi sau clienţii acesteia. Pentru a putea exemplifica mai bine funcţionalităţile propuse, se recomandă dezvoltarea aplicaţiei sau a unei versiuni beta/a unei interfeţe.

  Se vor urmări:
  – designul aplicaţiei și al meniului (dacă este cazul);
  – gradul de scalabilitate;
  – modul de prezentare;
  – propunerile pentru dezvoltări ulterioare (aplicaţia nu trebuie sa fie funcţională 100%).

 • Aplicaţii web/desktop – presupune dezvoltarea unei idei/aplicaţii pentru platforme web sau idei/aplicaţii funcţionale pentru PC-uri cu aplicabilitate în domeniul energiei. Propunerea poate avea ca utilizatori finali compania de utilităţi sau clienţii acesteia. Pentru a putea exemplifica mai bine funcţionalităţile propuse, se recomandă dezvoltarea aplicaţiei sau a unei versiuni beta/a unei interfeţe.

  Se vor urmări:
  – designul aplicaţiei şi al meniului (dacă este cazul);
  – disponibilitatea pentru diverse platforme (cross-platform);
  – disponibilitatea de conectare cu alte platforme existente;
  – propunerile pentru dezvoltări ulterioare (aplicaţia nu trebuie sa fie funcţională 100%).

 • Îmbunătăţirea aplicaţiilor existente ale unei companii de energie şi gaze naturale – presupune dezvoltarea/îmbunătăţirea funcţionalităţii/funcţionalităţilor pentru aplicaţii deja utilizate de o companie din domeniul energiei. Propunerea poate eficientiza interacţiunea angajaţilor unei companii de utilităţi sau ale clienţilor acesteia cu soluţia propusă.

  Îmbunătăţirile se pot referi la minimum 2 aspecte dintre următoarele:
  – design;
  – securitate;
  – funcţionalităţi specifice (exemple: auto-citire, generare grafice, transmitere reclamaţii, factură electronică, plată factură);
  – interacţiunea dintre entităţile implicate (ex: companie-client pe livechat);
  – modalităţi pentru validarea datelor.

  Se vor urmări:
  – impactul benefic pe care soluţiile propuse îl pot aduce;
  – originalitatea ideilor/soluţiilor propuse;
  – complexitatea soluţiilor propuse;
  – modul de prezentare;
  – gradul de funcţionalitate;
  – gradul de finalitate (soluţia propusă nu trebuie să fie funcţională 100%, vor conta şi propunerile pentru dezvoltări ulterioare).

 • Dezvoltarea unei soluţii tehnice.

  Presupune dezvoltarea a cel puţin unui prototip (gadget, roboţi, ansamble funcţionale etc.) în sprijinul companiei de utilităţi sau a clienţilor acesteia. Prototipul propus trebuie sa fie aplicabil în industria energetică, fără a se limita însă numai la aceasta.

  Se vor urmări:
  – impactul benefic pe care soluţiile propuse îl pot aduce;
  – originalitatea ideilor/soluţiilor propuse;
  – complexitatea soluţiilor propuse;
  – modul de prezentare;
  – gradul de funcţionalitate (soluţia propusă nu trebuie să fie funcţională 100%, vor conta şi propunerile pentru dezvoltări ulterioare).