Eficiența energetică reprezintă realizarea unui echilibru între performanţă, servicii, bunuri sau energie şi energia folosită în acest scop. Eficiența energetică este indispensabilă unui stil de viaţă modern şi sigur, reprezentând o alegere de viitor. În același ton, însă privind puţin mai tehnic, optimizarea reţelelor (atât de energie electrică cât şi de gaze naturale), presupune o abordare mai particulară. Elementele pot beneficia oricând de un „upgrade”, pentru eficientizarea consumului, reducerea costurilor, creşterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor.

Obiectivul principal este de a dezvolta concepte inovatoare îmbunătăţind astfel calitatea serviciilor energetice şi stilul de viaţă al beneficiarilor.

Aplicarea măsurilor de eficienţă energetică nu înseamnă doar economii în bugetul consumatorului ci şi pentru companiile din domeniul energetic ,creând astfel o atitudine responsabilă faţă de consumul de energie şi mediul înconjurător.

Pot fi abordate teme pe următoarele subiecte, fără a ne limita însă la acestea:

 • Reducerea pierderilor de căldură într-un imobil – vă puteţi referi la orice metodă, atât pentru clienţii casnici cât şi pentru cei industriali, prin care, cu ajutorul proiectului prezentat, optimizaţi pierderile de căldură.

Exemplu: Simulatoare de transfer termic, influenţa fenomenului de transfer prin convecţie sau conducţie termică.

 • Modernizarea sistemelor/reţelelor de distribuţie gaze şi electricitate – vă puteţi referi la orice metodă sau îmbunătăţire tehnologică sau algoritmică care ar aduce un plus exploatării reţelelor de distribuţie electrică şi gaze.

Exemplu: Materiale folosite, simulatoare avansate, reduceri de pierderi tehnologice, smart-tracking.

 • Programe de corelare a regimului de funcţionare al centralei termice cu temperaturile exterioare (anotimpurile) – vă puteţi referi la orice îmbunătăţire adusă centralei, instalaţiei de utilizare sau puteţi inventa atât propriul soft cât şi instalaţii de utilizare.

Exemplu: Programe autonome cu control de la distanţă a funcţionării CT corelat cu anunţurile ANM.

 • Soluţii energetice pentru clienţii izolaţi (fără acces la gaz sau electricitate) – vă puteţi referi la folosirea materiei organice (fân, muşchi, rumeguş, talaş, lemn uscat s.a.) sau la folosirea energiei solare, eoliene, puterea apelor curgătoare pentru încălzirea locuinţei.

Exemplu: Centrală care merge pe rumeguş, talaş, lemn, grăsime animală.

 • Identificarea agentului termic ideal – vă puteţi referi la orice agent termic care îndeplineşte proprietăţile de transfer optim al energiei.

 • Schimbătoare de căldură neconvenţionale – vă puteţi referi la folosirea unor elemente ce ne înconjoară, uşor accesibile , dar care pot fi convertite în schimbătoare de căldură sau la orice alte elemente care îndeplinesc rolul de schimbător de căldură.

Exemplu: Folosirea aerului cald de la aparatul de aer condiţionat pentru a încălzi apa ce trece printr-un schimbător de căldură aflat în faţa acestuia.

 • Reducerea consumului de energie electrică pentru iluminat – vă puteţi referi la îmbinarea eficientă a luminii naturale cu soluţii de iluminat artificial.

Exemplu: Smart Office.

Proiectele trebuie să aibă ca scop principal utilizarea a cel puţin uneia dintre resursele regenerabile agreate la nivel internaţional sau identificarea unei noi surse din aceasta sfera. Trebuie să se arate avantajele utilizării acesteia, fie ele tehnice sau economice, faţă de sursele clasice ce sunt înlocuite. Pot fi abordate soluţii aplicabile atât clienţilor casnici, cât şi companiilor.

Sursele regenerabile (energia eoliană, energia solară, energia hidroelectrică, energia oceanelor, energia geotermală, biomasă și biocombustibilii) constituie alternative la combustibilii fosili, care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei de energie și la reducerea dependenței de piețele volatile și lipsite de fiabilitate ale combustibililor fosili, în special de petrol și gaze.

Sarcina concurenţilor este aceea de a identifica o necesitate sau o problemă pentru consumatori industriali sau casnici, ce ar avea ca soluţie o sursă regenerabilă. De asemenea, pot fi evidenţiate deficienţe ale unor soluţii regenerabile existente şi se pot prezenta posibilităţi de rezolvare a acestora.

Pot fi abordate subiecte precum:

 • Utilizarea energiei solare pentru obţinerea energiei electrice sau termice la nivel de consumator casnic/industrial.

Energia solară este din ce în ce mai des utilizată pentru producerea energiei electrice şi termice atât la nivel rezidenţial cât şi la nivel industrial. Pe piaţă sunt o mulţime de soluţii în acest sens. Însă, cum în viaţă nu-i totul roz, aceste soluţii au anumite dificultăţi de implementare (de la caz la caz). Pe lângă soluţiile existente, sunt necesare idei noi, inovative, de utilizare a energiei solare, atât ca aspect general cât şi pentru cazuri particulare.

 • Implicarea surselor regenerabile in peisajul cotidian (clădirile verzi, case pasive).

Smart city este un concept relativ nou care are la bază mai multe principii economice, politice, sociale şi tehnice, toate cu scopul de a transforma comunităţile în oraşe inteligente, cu acces la servicii şi produse de calitate şi cu servicii de administraţie performante şi transparente. O componentă cheie este utilizarea de energie regenerabilă însă, considerând că peisajul cotidian (în special cel urban) este foarte variat, devine  o adevărată provocare de a integra aceste surse regenerabile. Sunt necesare soluţii inovative, inteligente, care să creeze un impact major, cu un disconfort social minim.

 • Surse regenerabile în conceptul smart grid.

Termenul de smart grid, sau în traducere liberă reţea inteligentă, este noul trend de transformare a reţelei electrice pentru a face faţă creşterii consumului, a obţine o eficienţă maximă şi cu un impact minim asupra mediului. În acest sens, el combină elementele de reţea cu tehnologia informaţiilor şi sisteme de comunicaţie. O componentă cheie a smart grid-ului este prezenţa surselor regenerabile. Sunt necesare soluţii de comunicare pentru monitorizarea acestor surse care, în mare parte, au producţie fluctuantă şi care impun anumite provocări. Tot in acest concept intra prosumer-ul, o categorie de producător (producător casnic de capacitate  mică care are instalat o sursă regenerabilă şi are posibilitatea de a injecta energie in reţea atunci când nu utilizează) din ce în ce mai prezentă considerând că sursele de energie verde devin din ce în ce mai accesibile ca preţ.

 • Soluţii de generare distribuită a energiei electrice/termice.

Majoritatea surselor regenerabile (în special energia solară) au nevoie de suprafeţe mari pentru a produce o cantitate semnificativă de energie. De multe ori aceste suprafeţe nu sunt disponibile sau ele există la distanţe foarte mari faţă de consumatorii finali. Soluţia este de a avea o generare cât mai distribuită şi apropiată de consumator. Acest lucru nu este uşor de realizat întrucât reţeaua existentă trebuie adaptată la aceste schimbări.

 • Integrarea surselor regenerabile în reţea.

Integrarea surselor regenerabile în reţea impune adevărate provocări. Fluctuaţiile, armonicele cauzate de convertoare pun probleme de stabilitate ce necesită o atenţie deosebită. Pe viitor se urmăreşte ca sursele regenerabile să facă parte din reglajul primar, pentru o şi mai mare stabilitate a SEN.

Deşi trăim in offline, suntem tot mai conectaţi în mediul digital ceea ce ne ajuta să rezolvăm sarcinile zilnice mai rapid şi mai uşor.

Toate aplicaţiile se pot conecta sau nu la o bază de date. De asemenea se pot utiliza API-uri deja existente cu respectarea drepturilor de autor conform legislaţiei în vigoare. Nu este necesară utilizarea unui singur limbaj de programare. În acelaşi sens ne putem gândi şi la crearea unei interfeţe care să simplifice viaţa utilizatorului digital sau să fie „poarta” pentru noi astfel de utilizatori.

Pot fi abordate teme pe următoarele subiecte:

 • Aplicaţii mobile – presupune dezvoltarea unei idei/aplicaţii pentru dispozitivele mobile (telefoane/tablete/smartwatch) cu aplicabilitate în domeniul energiei. Propunerea poate avea ca utilizatori finali compania de utilităţi sau clienţii acesteia. Pentru a putea exemplifica mai bine funcţionalităţile propuse se recomandă dezvoltarea aplicaţiei sau a unei versiuni beta/ a unei interfeţe.

Se vor urmări:

– designul aplicaţiei si al meniului, dacă este cazul;

– aplicaţia nu trebuie sa fie funcţională 100%, vor conta şi propunerile pentru dezvoltări ulterioare;

– gradul de scalabilitate;

– modul de prezentare;

 • Aplicaţii web/desktop – presupune dezvoltarea unei idei/aplicaţii pentru platforme web sau idei/aplicaţii funcţionale pentru PC-uri cu aplicabilitate în domeniul energiei. Propunerea poate avea ca utilizatori finali compania de utilităţi sau clienţii acesteia. Pentru a putea exemplifica mai bine funcţionalităţile propuse se recomandă dezvoltarea aplicaţiei sau a unei versiuni beta/ a unei interfeţe.

Se vor urmări:

– designul aplicaţiei şi al meniului, dacă este cazul;

– (aplicaţia nu trebuie să fie funcţională 100%, vor conta şi propunerile pentru dezvoltări ulterioare);

– disponibilitatea pentru diverse platforme (cross-platform);

– disponibilitatea de conectare cu alte platforme existente;

 • Îmbunătăţirea aplicaţiilor existente ale unei companii de energie şi gaze naturale – presupune dezvoltarea/îmbunătăţirea funcţionalităţii/funcţionalităţilor pentru aplicaţii deja utilizate de o companie din domeniul energiei. Propunerea poate eficientiza interacţiunea angajaţilor unei companii de utilităţi sau ale clienţilor acesteia cu soluţia propusă.

Îmbunătăţirile se pot referi la minim 2 aspecte dintre următoarele:

– design;

– securitate;

– funcţionalităţi specifice (exemple: auto-citire, generare grafice, transmitere reclamaţii, factură electronică, plată factură);

– interacţiunea dintre entităţile implicate (ex: companie-client pe livechat);

– modalităţi pentru validarea datelor;

Se vor urmări:

– impactul benefic pe care soluţiile propuse le pot aduce;

– originalitatea ideilor/soluţiilor propuse;

– complexitatea soluţiilor propuse;

– modul de prezentare;

– gradul de funcţionalitate

– gradul de finalitate (soluţia propusă nu trebuie să fie funcţională 100%, vor conta şi propunerile pentru dezvoltări ulterioare);

 • Dezvoltarea unei soluţii tehnice.

Presupune dezvoltarea a cel puţin unui prototip (gadget, roboţi, ansamble funcţionale, etc.) în sprijinul companiei de utilităţi sau a clienţilor acesteia. Prototipul propus trebuie sa fie aplicabil în industria energetică, fără a se limita însă numai la aceasta.

Se vor urmări:

– impactul benefic pe care soluţiile propuse le pot aduce;

– originalitatea ideilor/soluţiilor propuse;

– complexitatea soluţiilor propuse;

– modul de prezentare;

– gradul de funcţionalitate (soluţia propusă nu trebuie să fie funcţională 100%, vor conta şi propunerile pentru dezvoltări ulterioare);

Tot mai multe companii iau in calcul ca, pe lângă activitatea de baza, să ofere clienţilor o experiență îmbunătățită oferind produse şi servicii adiționale.

Acest lucru duce la creşterea completivității, creşterea satisfacției clientului, identificarea de noi pieţe de desfacere, ceea ce „obligă domeniul inovaţiei să pășească în mediul business”. Putem vorbi şi despre o companie noua axată pe soluţii energetice.

Obiectivul acestei teme este de a identifica soluţii/activităţi/produse care sa simplifice viaţă clientului final de energie (electricitate sau gaze naturale) , dar şi activitatea internă a unei companii din domeniul energiei.

Câteva exemple în acest sens:

– oferirea de servicii tehnice pentru consumatorul de energie electrică sau gaze naturale:

– îmbinarea altor pieţe cu piaţa de energie (de ex. piaţa auto (mașini electrice şi stații de încărcare);

– campanii pentru încurajarea colectării selective prin recompensarea cu diferite produse, servicii sau discount-uri;

– producerea de energie prin sport pentru angajaţii companiei .