Doresc sa particip dar nu am echipa

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_toggle admin_label=”Toggle” title=”Termeni și condiții de participare” open=”off” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Termeni şi condiţii Concurs “EnergyChallenge” – ediția 2016
Art. 1 ORGANIZATOR
Organizatorul concursului “EnergyChallenge” este E.ON Servicii S.R.L. cu sediul la Târgu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 21, C 16, Corp E, 540049, jud.Mureş înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J26/796/2008, Cod Fiscal RO23795267, având contul IBANRO19INGB0011000032558911 – deschis la ING Bank Târgu Mureş, reprezentată legal prin Dna Ana-Maria Matei, în calitate de Director General şi de dl. Bogdan Cîrstea, în calitate de Director General Adjunct.
Art. 2 CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) La concurs poate participa orice persoană înmatriculată la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Instalaţii sau Facultatea de Inginerie Electrică sau la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată sau Facultatea de Construcții și Instalații, Secția Instalații pentru Construcții, nivel licenţă, an universitar 2015/2016
b) Persoanele înscrise vor forma echipe din nu mai puţin de 2 membri şi nu mai mult de 4 membri. Fiecare echipă îşi va desemna un conducător, care trebuie să fie înmatriculat la una din cele patru facultăţi mai sus menţionate. Fiecare echipă va avea în componenţa sa minim 2 membri înmatriculaţi la una din cele patru facultăţi mai sus menţionate.
c) Opţional, fiecare echipă are posibilitatea de a selecta în echipă studenți de la altă specializare, facultate sau universitate, înmatriculați în anul 2015/2016 la nivel licență sau nivel masterat, fără ca echipa să depășească 4 membri.
d) Înscrierea se face online pe site-ul oficial al concursului www.energychallenge.eon-romania.ro, fiind necesare următoarele informaţii/documente:
a. Membrii echipei, date de contact şi CV-ul fiecărui participant.
b. Un material în format electronic ce descrie echipa, motivația echipei de a participa şi o scurtă descriere a temei proiectului
c. O fotografie a echipei sau o imagine reprezentativă pentru echipă (logo)
d. Prin depunerea CV-ului, candidatul îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, atât de către E.ON Servicii S.R.L., cât și de terțe persoane care prelucrează datele cu caracter personal în numele E.ON Servicii S.R.L. (prestatori de servicii).
e. Prin trimiterea fotografiei echipei, membrii echipei își exprimă consimțământul cu privire la folosirea fotografiei de către E.ON Servicii S.R.L., în cadrul competiției Energy Challenge. Totodată, membrii echipei nu vor avea nici o pretenție materială pentru folosirea fotografiei de către E.ON Servicii S.R.L
f. În cazul trimiterii unei imagini reprezentative pentru echipă, membrii echipei își asumă responsabilitate cu privire la eventualele drepturi de autor pentru imaginea trimisă. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventuale litigii rezultante din drepturile de autor pentru imaginea trimisă.
e) În maxim 15 zile de la finalizarea perioadei de înscriere, echipelor vor transmite prin e-mail un material electronic ce descrie tema proiectului. Acest material este indicat să răspundă la următoarele întrebări:
• Ce produs/serviciu propuneți?
• De ce considerați că un astfel de produs/serviciu este necesar?
• Cui se adresează acest produs?
• Cum va fi acest produs/serviciu livrat/prestat?
f) După verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate şi evaluarea criteriilor de departajare, vor intra în concurs primele 6 echipe din centrul universitar Cluj-Napoca și primele 6 echipe din centrul universitar Iaşi, după ce se va realiza o ordonare descrescătoare în funcție de punctajul obținut. Ordonarea descrescătoare în funcție de punctajul obținut se va realiza în fiecare centru universitar, independent.

Criteriile de departajare sunt următoarele:
a. Numărul membrilor studenţi ai Universităţii Tehnice din Cluj Napoca pentru echipele din Cluj-Napoca, respectiv numărul membrilor studenţi ai Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru echipele din Iași
b. Numărul membrilor studenți ai specializărilor cu profil economic
c. Numărul membrilor studenţi ai altor universităţi
d. Tema proiectului şi plus valoarea pe care o aduce
e. Aplicabilitatea temei din punct de vedere tehnic
f. Originalitatea temei
g. Structura descrierii temei proiectului
g) În momentul transmiterii materialului în format electronic, echipa înscrisă în concurs îşi asumă responsabilitatea integrală pentru: deţinerea drepturilor de proprietate intelectuală asupra întregului conţinut, cesionarea temei/proiectului necondiţionat către E.ON Servicii S.R.L. cu titlu gratuit şi garantarea E.ON Servicii S.R.L. împotriva eventualelor pretenţii de drepturi intelectuale a unor terţe părţi.
h) Echipele selectate vor fi anunțate prin e-mail de către organizatori
i) Echipele selectate vor participa pe perioada concursului la workshop-uri şi programe de training organizate de compania organizatoare.
j) După sesiunile de workshop-uri şi programele de training, echipele selectate vor participa la o etapa de selecție locală, organizată în Cluj-Napoca și în Iași. Echipele vor prezenta proiectul în intervalul de timp stabilit. Timpul alocat fiecărei echipe pentru prezentare este de 25 minute, fără timpul alocat sesiunii de întrebări şi răspunsuri. Juriul va stabili 6 echipe care vor participa la etapa finală (3 din Cluj-Napoca și 3 din Iași)
k) Juriul va stabili echipele care vor participa la etapa finală în baza criteriilor de selecţie pentru etapa locală. Juriul este format din reprezentanţi ai companiilor E.ON din România și reprezentanți ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca / Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași.
l) În cadrul selecție locale, evaluarea echipelor se va face pe baza următoarelor criterii:
1. Centrarea temei alese pe aria propusă, precum și unicitatea şi fezabilitatea sa economică
2. Calitatea analizei efectuate, ce stă la baza construirii business case-ului
3. Prezentarea detaliată din punct de vedere tehnic a propunerii valorice, a modului în care aceasta se va realiza
4. Realizarea unei analize financiare precum și a unei analize privind modul în care business-ul propus se va dezvolta
5. Calitatea prezentării.
m) Juriul va anunţa echipele care vor participa la etapa finală după finalizarea sesiunii de prezentare a echipelor
n) În maxim 3 zile de la anunțarea echipelor care vor participa la etapa finală, organizatorii le vor trimite o serie de întrebări, care ar trebui luate în considerare pentru proiectul final

Art. 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul se desfăşoară pe perioada decembrie 2015 – mai 2016.

Art. 4 PREMIILE CONCURSULUI
a) Premiul I se acordă fiecărui membru al echipei desemnată. Premiul constă într-o vizită de 4 zile la unități ale Grupului E.ON SE din Suedia și/ sau Danemarca, şansa de a participa la Centrul de Evaluare E.ON din cadrul procesului de recrutare pentru Programul pentru Absolvenţi E.ON din România. Perioada disponibilă a vizitei este în intervalul 15 Mai 2016 – 20 septembrie 2016, intervalul de 4 zile, urmând a fi stabilit în funcție de disponibilitatea echipei câștigătoare, ulterior desemnării câștigătorilor. În cazul în care participanții nu vor putea participa din motive personale la vizita, se va oferi un premiu compensatoriu în valoare similară celui inițial.
Vizita va acoperi transportul cu avionul, cazare la hotel (3 nopți), micul dejun, trei cine și transportul/ alte cheltuieli realizate cu vizitarea locațiilor E.ON vizate. Câștigătorii vor deține pe perioada vizitei un Card European de Asigurări Sociale de Sănătate, în perioada de valabilitate sau își vor încheia o asigurare de călătorie.
Reprezentanții unităților care urmează a fi vizitate vor instrui conform prevederilor legale cu privire la sănătatea și securitatea câștigătorilor pe durata vizitei.
Studenții care participă la vizita vor lua la cunoștință obligatoriu normele și regulile privind participarea la vizita de studiu și de asemenea vor respecta procedurile interne și instructajul realizat .
Pe durata vizitei, studenții au obligația de a respecta regulamentul de ordine interioara/ normele si regulile unitățile vizitate. În cazul nerespectării acestui regulamente/ norme/ reguli, unitățile vizitate își rezervă dreptul de a anula vizita.
Organizatorul nu va răspunde pentru asigurarea protecției și siguranței câștigătorilor în perioada timpului lor liber. Valoarea premiului este aprox. 5000 lei/membru echipă.
b) Premiul II se acordă fiecărui membru al echipei desemnată. Premiul constă în bonuri valorice eMag şi pentru studenţii care îndeplinesc cerinţele profilului, participarea la un program de practică de vară în cadrul companiilor E.ON din România. Valoarea premiului este aprox. 800 lei/membru echipă.
c) Premiul III se acordă fiecărui membru al echipei desemnată. Premiul constă din bonuri valorice eMag . Valoarea premiului este aprox. 400 lei/membru echipă.
d) Menţiunile se acordă celorlalte echipe participante din concurs. Premiul constă în materiale promoţionale E.ON Shop. Valoarea premiului este aprox. 100 lei/membru echipă.
e) Fiecare echipă calificată la etapa finală va primi un pachet de cărți de dezvoltare personală. Valoarea premiului este aprox. 150 lei/membru echipă.
f) Valoarea totală aproximativă a premiilor este de 34.400 lei+ TVA.
g) Organizatorul se obligă ca pentru premiile acordate să calculeze, să reţină şi să vireze impozitele datorate pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Orice altă obligaţie de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

Art. 5 DESEMNAREA ŞI NOTIFICAREA CÂŞTIGĂTORILOR
a) Echipele participante la etapa finală vor prezenta proiectul în intervalul de timp stabilit. Timpul alocat fiecărei echipe pentru prezentare este de 30 minute, fără timpul alocat sesiunii de întrebări şi răspunsuri.
b) Juriul va stabili echipele câştigătoare în baza criteriilor de selecţie pentru etapa finală. Juriul este format din reprezentanţi ai companiilor E.ON din România și reprezentanți ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca și ai Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași.
c) În cadrul etapei finale, evaluarea echipelor participante se va face pe baza următoarelor criterii:
1. Centrarea temei alese pe aria propusă, precum și unicitatea și fezabilitatea sa economică;
2. Calitatea analizei efectuate, ce stă la baza construirii business case-ului;
3. Prezentarea detaliată din punct de vedere tehnic a propunerii valorice, a modului în care aceasta se va realiza
4. Prezentarea detaliată din punct de vedere al protejării propunerii valorice împotriva competitorilor
5. Realizarea unei analize financiare precum și a unei analize privind modul în care business-ul propus se va dezvolta;
6. Prezentarea detaliată din punct de vedere al resurselor necesare și modul de obținere/contractare al acestora
7. Calitatea prezentării

d) Juriul va anunţa echipele câştigătoare după finalizarea sesiunii de prezentare a echipelor, iar reprezentanţi ai companiilor E.ON din România vor înmâna premiile câştigătorilor.

Art. 6 PUBLICAREA ŞI MODIFICAREA REGULAMENTULUI
a) Regulamentul Oficial al Concursului va fi publicat pe toata durata Concursului pe site-ul http://energychallenge.eon-romania.ro. Prin participarea la acest Concurs, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile din România.
b) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament al Concursului, dacă acest lucru este considerat necesar, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări prin publicarea pe site-ul oficial al concursului. Organizatorul nu îşi asumă nici responsabilitate referitoare la luarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor atâta timp cât modificările apar pe pagina oficială de internet a concursului.
Art. 7 PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
a) În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul poate face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestui Concurs.

b) Organizatorul va respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date în ceea ce priveşte protecţia datelor personale stocate pe durata Concursului şi vor utiliza datele conform prezentului Regulament Oficial. Participanţii la Concurs beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 în ceea ce priveşte protecţia datelor personale stocate pe durata Concursului (CV-ul şi/sau datele cu caracter personal). Prin exprimarea opţiunii privind participarea la concurs, participanţii îşi exprimă acordul ca datele lor personale stocate pe site-ul concursului să fie prelucrate de Organizator şi/sau de terţe persoane care prelucrează datele cu caracter personal în numele Organizatorului în cadrul campaniei.

c) Tuturor participanţilor la prezentul concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate:
– dreptul de informare (art.12),
– dreptul de acces la date (art. 13),
– dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14),
– dreptul de opoziţie (art. 15),
– dreptul de nu fi supus unei decizii individuale (art. 17)
– dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
d) Fiecare participant are dreptul de a solicita ştergerea, rectificarea, actualizarea, blocarea sau transformarea în date anonime a datelor sale cu caracter personal din baza de date a Concursului, în mod gratuit, trimiţând o cerere scrisă, datată şi semnată, la adresa Organizatorului menţionată în antet, având obligaţia să confirme în termen de 15 zile măsurile luate ca urmare a solicitării făcute de participant.

Art.8 CLAUZE FINALE
a) Participarea la concurs implică acordul şi obligaţia de a respecta termenii şi condiţiile incluse în acest document.
b) Orice litigii se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar, acest regulament, cu termenii şi condiţiile incluse este guvernat de legile României şi poate fi supus numai jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti competente din Târgu Mureş.

Târgu-Mureş, 15.12.2015

 

[button link=”http://energychallenge.eon-romania.ro/wp-content/uploads/2015/12/Regulament-concurs_20151215.pdf” newwindow=”yes”] Descarcă documentul[/button]

[/et_pb_toggle][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Organizatori și parteneri

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=”1_3″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”E.ON Romania” url=”http://www.eon-romania.ro/” url_new_window=”on” use_icon=”off” icon_color=”#7EBEC5″ use_circle=”off” circle_color=”#7EBEC5″ use_circle_border=”off” circle_border_color=”#7EBEC5″ icon_placement=”top” animation=”top” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_icon_font_size=”off” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” image=”http://energychallenge.eon-romania.ro/wp-content/uploads/2015/01/logo_eon1.png”]E.ON Romania este organizatorul concursului EnergyChallenge

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Leave Comment