Energy Challenge 2017 este dedicat studenților la zi la facultăţile din România, ciclul licenţă şi master


Echipa trebuie să fie alcătuită din 2-4 membri, studenţi ai ciclului licență sau masterat, înmatriculaţi în anul universitar 2016/2017

Echipa trebuie să îşi aleagă un lider

 

Având în vedere că această competiție combină cunoștințele tehnice cu antreprenoriatul, vă recomandăm ca din echipă să facă parte studenți ai profilelor tehnice, dar şi economice.

Termeni și condiții de participare

Termeni şi condiţii Concurs “EnergyChallenge” – ediția 2017

Art. 2 CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) La concurs poate participa orice persoană înmatriculată la zi în cadrul oricărei universităţi de pe teritoriul României, nivel licenţă sau master, an universitar 2016/2017
b) Persoanele înscrise vor forma echipe din minim 2 membri şi nu mai mult de 4 membri. Fiecare echipă îşi va desemna un conducător.
c) Fiecare echipă are posibilitatea de a selecta în echipă studenți de la altă specializare, facultate sau universitate decât specializarea, facultatea, universitatea studiată, înmatriculați în anul 2016/2017 la nivel licență sau nivel masterat, fără ca echipa să depășească 4 membri.
d) Înscrierea se face online pe site-ul oficial al concursului www.energychallenge.eon-romania.ro, fiind necesare următoarele informaţii/documente:
a. Membrii echipei, date de contact şi CV-ul fiecărui participant.
b. Un material în format electronic ce descrie echipa şi o scurtă descriere a temei proiectului.
c. Descrierea proiectului trimisă de către echipele participante vor fi sub forma unui material electronic ce descrie tema proiectului.
Acest material este indicat să răspundă la următoarele întrebări:
• Ce produs/serviciu propuneți?
• De ce considerați că un astfel de produs/serviciu este necesar?
• Cui se adresează acest produs?
• Cum va fi acest produs/serviciu livrat/prestat?
• Care sunt elementele de noutate produsului/serviciului?
• Cum va fi produsul/serviciul promovat?

d. O fotografie a echipei sau o imagine reprezentativă pentru echipă (logo)
e. Prin depunerea CV-ului, candidatul îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, atât de către E.ON Servicii S.R.L., cât și de terțe persoane care prelucrează datele cu caracter personal în numele E.ON Servicii S.R.L. (prestatori de servicii).
f. Prin trimiterea fotografiei echipei, membrii echipei își exprimă consimțământul cu privire la folosirea fotografiei de către E.ON Servicii S.R.L., în cadrul competiției Energy Challenge. Totodată, membrii echipei nu vor avea nici o pretenție materială pentru folosirea fotografiei de către E.ON Servicii S.R.L
g. În cazul trimiterii unei imagini reprezentative pentru echipă, membrii echipei își asumă responsabilitate cu privire la eventualele drepturi de autor pentru imaginea trimisă. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventuale litigii rezultante din drepturile de autor pentru imaginea trimisă.
e) După verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate şi evaluarea criteriilor de departajare, vor intra în concurs primele 6 echipe, după ce se va realiza o ordonare descrescătoare în funcție de punctajul obținut. Ordonarea descrescătoare în funcție de punctajul obținut nu va fi publicată.
f) Organizatorul îşi rezervă dreptul ca în cazul în care consideră necesar să selecteze mai mult de 6 echipe pentru etapa finală.

Criteriile de departajare sunt următoarele:
a. Tema proiectului şi plus valoarea pe care o aduce
b. Aplicabilitatea temei din punct de vedere tehnic şi economic
c. Originalitatea temei
d. Structura descrierii temei proiectului

g) În momentul transmiterii materialului în format electronic, echipa înscrisă în concurs îşi asumă responsabilitatea integrală pentru: deţinerea drepturilor de proprietate intelectuală asupra întregului conţinut, cesionarea temei/proiectului necondiţionat către E.ON Servicii S.R.L. cu titlu gratuit şi garantarea E.ON Servicii S.R.L. împotriva eventualelor pretenţii de drepturi intelectuale a unor terţe părţi.
h) Juriul va stabili echipele care vor participa la etapa finală în baza criteriilor de selecţie menţionate anterior. Juriul este format din reprezentanţi ai companiilor E.ON din România
i) Echipele selectate vor fi anunțate prin e-mail de către organizatori
j) Echipele selectate vor participa pe perioada concursului la workshop-uri şi programe de training organizate de compania organizatoare.
k) După sesiunile de workshop-uri şi programele de training, echipele selectate vor participa la etapa finală
l) În maxim 14 zile de la terminarea sesiunilor de training, echipele care vor participa la etapa finală, vor primi din partea organizatorilor o serie de întrebări, care ar trebui luate în considerare pentru proiectul final

Art. 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul se desfăşoară pe perioada octombrie 2016 – mai 2017.

Art. 5 DESEMNAREA ŞI NOTIFICAREA CÂŞTIGĂTORILOR
a) Echipele participante la etapa finală vor prezenta proiectul în intervalul de timp stabilit. Timpul alocat fiecărei echipe pentru prezentare va fi comunicat de către organizator cu cel putin 10 zile înainte de etapa finală, dar nu va depăşi 30 minute, fără timpul alocat sesiunii de întrebări şi răspunsuri.
b) Juriul va stabili echipele câştigătoare în baza criteriilor de selecţie pentru etapa finală. Juriul este format din reprezentanţi ai companiilor E.ON din România.
c) În cadrul etapei finale, evaluarea echipelor participante se va face pe baza următoarelor criterii:
1. Centrarea temei alese pe aria propusă, precum și unicitatea și fezabilitatea sa economică;
2. Calitatea analizei efectuate, ce stă la baza construirii business case-ului;
3. Prezentarea detaliată din punct de vedere tehnic a propunerii valorice, a modului în care aceasta se va realiza
4. Prezentarea detaliată din punct de vedere al protejării propunerii valorice împotriva competitorilor
5. Realizarea unei analize financiare precum și a unei analize privind modul în care business-ul propus se va dezvolta;
6. Prezentarea detaliată din punct de vedere al resurselor necesare și modul de obținere/contractare al acestora
7. Calitatea prezentării
8. Calitatea modelului practic/machetei, dacă există

d) Juriul va anunţa echipele câştigătoare după finalizarea sesiunii de prezentare a echipelor, iar reprezentanţi ai companiilor E.ON din România vor înmâna premiile câştigătorilor.
Art. 7 PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
a) În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul poate face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestui Concurs.

b) Organizatorul va respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date în ceea ce priveşte protecţia datelor personale stocate pe durata Concursului şi vor utiliza datele conform prezentului Regulament Oficial. Participanţii la Concurs beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 în ceea ce priveşte protecţia datelor personale stocate pe durata Concursului (CV-ul şi/sau datele cu caracter personal). Prin exprimarea opţiunii privind participarea la concurs, participanţii îşi exprimă acordul ca datele lor personale stocate pe site-ul concursului să fie prelucrate de Organizator şi/sau de terţe persoane care prelucrează datele cu caracter personal în numele Organizatorului în cadrul campaniei.

c) Tuturor participanţilor la prezentul concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate:
– dreptul de informare (art.12),
– dreptul de acces la date (art. 13),
– dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14),
– dreptul de opoziţie (art. 15),
– dreptul de nu fi supus unei decizii individuale (art. 17)
– dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
d) Fiecare participant are dreptul de a solicita ştergerea, rectificarea, actualizarea, blocarea sau transformarea în date anonime a datelor sale cu caracter personal din baza de date a Concursului, în mod gratuit, trimiţând o cerere scrisă, datată şi semnată, la adresa Organizatorului menţionată în antet, având obligaţia să confirme în termen de 15 zile măsurile luate ca urmare a solicitării făcute de participant.

Art.8 CLAUZE FINALE
a) Participarea la concurs implică acordul şi obligaţia de a respecta termenii şi condiţiile incluse în acest document.
b) Orice litigii se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar, acest regulament, cu termenii şi condiţiile incluse este guvernat de legile României şi poate fi supus numai jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti competente din Târgu Mureş.

Organizatori și parteneri

E.ON Romania

E.ON Romania este organizatorul concursului EnergyChallenge

logo_site                   logoLib                        383c668            12575886_992440947481303_1927758497_n

Nu mai sta pe gânduri, formează acum o echipă și înscrie-te în concurs

Înscrie-te