Digitalizare

Având în vedere transformarea digitală ce are loc în toată lumea, domeniul energiei trebuie să ţina pasul. Astfel, noi propunem o câteva teme pe care le puteţi aborda dacă doriţi să aduceţi îmbunătăţiri acestei industrii.
Pot fi abordate teme pe următoarele subiecte:
Aplicaţii mobile – presupune dezvoltarea unei idei/aplicaţii pentru dispozitivele mobile (telefoane/tablete/smartwatch) cu aplicabilitate în domeniul energiei. Propunerea poate avea ca utilizatori finali compania de utilităţi sau clienţii acesteia. Pentru a putea exemplifica mai bine funcţionalităţile propuse se recomandă dezvoltarea aplicaţiei sau a unei versiuni beta/ a unei interfeţe.

Se vor urmări:

– designul aplicaţiei si al meniului, dacă este cazul;

– gradul de funcţionalitate (aplicaţia nu trebuie sa fie funcţională 100%, vor conta şi propunerile pentru dezvoltări ulterioare);

– gradul de scalabilitate;

– originalitatea ideii şi a aplicaţiei;

– modul de prezentare;

  • Aplicaţii web/desktop – presupune dezvoltarea unei idei/aplicaţii pentru platforme web sau idei/aplicaţii funcţionale pentru PC-uri cu aplicabilitate în domeniul energiei. Propunerea poate avea ca utilizatori finali compania de utilităţi sau clienţii acesteia. Pentru a putea exemplifica mai bine funcţionalităţile propuse se recomandă dezvoltarea aplicaţiei sau a unei versiuni beta/ a unei interfeţe.

Se vor urmări:

– designul aplicaţiei şi al meniului, dacă este cazul;

– gradul de funcţionalitate (aplicaţia nu trebuie sa fie funcţională 100%, vor conta şi propunerile pentru dezvoltări ulterioare);

– disponibilitatea pentru diverse platforme (cross-platform);

– originalitatea ideii şi a aplicaţiei;

– disponibilitatea de conectare cu alte platforme existente;

– modul de prezentare;

  • Îmbunătăţirea aplicaţiilor existente ale unei companii de energie şi gaze naturale – presupune dezvoltarea/îmbunătăţirea funcţionalităţii/funcţionalităţilor pentru aplicaţii deja utilizate de o companie din domeniul energiei. Propunerea poate eficientiza interacţiunea angajaţilor unei companii de utilităţi sau ale clienţilor acesteia cu soluţia propusă.

Îmbunătăţirile se pot referi la minim 2 aspecte dintre următoarele:

– design;

– securitate;

– funcţionalităţi specifice (exemple: auto-citire, generare grafice, transmitere reclamaţii, factură electronică, plată factură);

– interacţiunea dintre entităţile implicate (ex: companie-client pe livechat);

– modalităţi pentru validarea datelor;

Se vor urmări:

– impactul benefic pe care soluţiile propuse le pot aduce;

– originalitatea ideilor/soluţiilor propuse;

– complexitatea soluţiilor propuse;

– modul de prezentare;

– gradul de finalitate (soluţia propusă nu trebuie să fie funcţională 100%, vor conta şi propunerile pentru dezvoltări ulterioare);

  • Dezvoltarea unei soluţii tehnice.

Presupune dezvoltarea a cel puţin unui prototip (gadget, roboţi, ansamble funcţionale, etc.) în sprijinul companiei de utilităţi sau a clienţilor acesteia. Prototipul propus trebuie sa fie aplicabil în industria energetică, fără a se limita însă numai la aceasta.

Se vor urmări:

– impactul benefic pe care soluţiile propuse le pot aduce;

– originalitatea ideilor/soluţiilor propuse;

– complexitatea soluţiilor propuse;

– modul de prezentare;

– gradul de funcţionalitate (soluţia propusă nu trebuie să fie funcţională 100%, vor conta şi propunerile pentru dezvoltări ulterioare);

Toate aplicaţiile se pot conecta sau nu la o bază de date. De asemenea se pot utiliza API-uri deja existente cu respectarea drepturilor de autor conform legislaţiei în vigoare. Nu este necesară utilizarea unui singur limbaj de programare.

Aceste propuneri sunt doar orientative. Lăsaţi-vă imaginaţia să zboare şi uimiţi-ne cu creativitatea voastră!